ΒΕΑΛ Α.Ε.
Αρχική › Εταιρεία

Ίδρυση & Σκοπός Εταιρείας

Η εταιρεία ΒΕΑΛ Α.Ε. είναι σύμπραξη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. με την Αυστραλέζικη Energy Developments Ltd με συμμετοχή της κάθε εταιρίας στο μετοχικό κεφάλιο κατά 50 %. Η ΒΕΑΛ Α.Ε διαθέτει την εγκατάσταση συμπαραγωγής με καύσιμο βιοαέριο (landfill gas) από το ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2001, με εγκατεστημένη ισχύ 13,8MW, ενώ η επέκτασή της τον Οκτώβριο του 2006 κατά 9,7MW ανέβασε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε 23,5MW, γεγονός που καθιστά το έργο ένα από τα μεγαλύτερα του είδους παγκοσμίως.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης, μαζί με την αρχική εγκατάσταση, ανήλθε σε 35,5 εκατ. Ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από προγράμματα του ΥπΑν κατά 45%.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση πωλείται στο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε), ενώ παράγεται και θερμική ενέργεια από την απορριπτόμενη θερμότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με τη μορφή ζεστού νερού .