ΒΕΑΛ Α.Ε.
Αρχική › Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Οι ακόλουθοι όροι της χρήσης ισχύουν για οποιεσδήποτε και όλες τις ιστοσελίδες της ΒΕΑΛ Α.Ε. Η ΒΕΑΛ Α.Ε. έχει κάνει λογικές προσπάθειες να εξασφαλίσει ότι το υλικό που περιλήφθηκε σε αυτές τις ιστοσελίδες ήταν σωστό τη χρονική στιγμή που δημιουργήθηκαν οι σελίδες.

Εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο είναι εντελώς αλάνθαστες, ούτε ότι περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, ούτε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο παρέχονται «όπως είναι» χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση – είτε που έχει εκφραστεί, είτε που έχει υπονοηθεί.

Η ΒΕΑΛ Α.Ε. δεν δέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται με την χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της. Η ΒΕΑΛ Α.Ε. αποκηρύττει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες, έγγραφα, προγράμματα, λογισμικό, ή άλλο υλικό που είναι ή μπορεί να γίνει μέρος αυτού του ιστοχώρου, και δεν επιτρέπει ή δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες δεν θα είναι προσβλητικές στο χρήστη.

Η ΒΕΑΛ Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που μπορεί να εμφανιστούν σε οποιεσδήποτε σελίδες της ή αναφορές σε συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι από οποιαδήποτε σελίδα της ΒΕΑΛ Α.Ε. υπάρχουν για την ευκολία του χρήστη και μόνο και δεν υπονοούν οποιουδήποτε είδους επικύρωση από την ΒΕΑΛ Α.Ε. του περιεχομένου ή του υλικού αυτών των συνδέσμων.

Ο χρήστης ενημερώνεται με το παρόν έγγραφο ότι με την πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση αυτού του ιστοχώρου υιοθετεί τον κίνδυνο οι πληροφορίες και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο να είναι προσβλητικά. ανακριβή, ή/και ελλιπή, ή/και να μην ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Όλος ο κίνδυνος ως προς τη χρήση αυτού του ιστοχώρου υιοθετείται από το χρήστη.

Η ΒΕΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστοχώρου συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.